home | producten | meer info | nieuws | distributeurs | contact CadioProducts

Disclaimer

Niettegenstaande het feit dat CadioProducts de informatie op deze website openlijk publiceert, behoudt CadioProducts het volledige auteursrecht op alle broncode, PHP, CGI, DHTML, Javascript, videobeelden, geluidsbestanden, teksten en grafische elementen. Niets van het materiaal op deze website van CadioProducts en beschermd door eerder genoemd auteursrecht mag gereproduceerd of gekopieerd worden in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook - grafisch, elektronisch, of mechanisch, met in begrip van fotokopiëren, opname, of informatieopslag en bewaarsystemen - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CadioProducts. De informatie en producten welke op deze website worden weergegeven dienen niet gebruikt te worden om het advies van een praktiserend arts te vervangen en/of te negeren.

Uitzonderingen op het auteursrecht

U mag bepaalde teksten en/of informatie uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik uitprinten en gebruiken. De informatie mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CadioProducts op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar worden gesteld, worden gereproduceerd, verspreid, verzonden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal worden verwerkt.

Eventuele kopieën die u van de informatie maakt, dienen alle vermeldingen van auteursrecht en ander (intellectueel eigendom) recht te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai (afdruk) te zien zijn.

In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vereist van de directie van CadioProducts B.V.

De namen, afbeeldingen en logo's zijn geregistreerde handelsmerken. Op geen enkele wijze kunnen aanspraken of rechten worden ontleend op handelsmerken of octrooien van CadioProducts en/of derden.

© 2014 CadioProducts B.V.

CadioProducts B.V.
Postbus 1041
2260 BA Leidschendam
Nederland

Niets van deze website mag door derden zonder toestemming van CadioProducts gebruikt worden.

Alle rechten voorbehouden aan CadioProducts.


Website Design - Applications | Scripting
Adriaan de Vos - Webmaster

Website en overige vragen?
Eventuele overige vragen met betrekking tot het ontwerp en onderhoud van deze website, gelieve een e-mail te zenden naar: info@cadioproducts.com.


info@cadioproducts.com

vernieuwing in verzorging en welzijn

Copyright © 2015 CadioProducts | Disclaimer